Links

LPG associations

www.worldlpgas.com   Światowa Organizacja Gazu Płynnego
(World LP Gas Association)
www.aegpl.eu Europejska Organizacja Gazu Płynnego
(European LPG Association)
www.fluessiggas.eu Austria
www.febupro.be Belgia
www.hdunp.hr Chorwacja
www.calpg.cz Czechy
www.oil-forum.dk Dania
www.cfbp.fr Francja
www.dvfg.de Niemcy
www.mpe.mtesz.hu Węgry
www.ilpga.com Irlandia
www.federchimica.it Włochy
www.febupro.be Luxemburg
www.np.no Norwegia
www.apetro.pt Portugalia
www.argpl.ro Rumunia
www.unp.si Słowenia
www.aoglp.com Hiszpania
www.gasforeningen.se Szwecja
www.vvg-nederland.nl Holandia
www.uklpg.org Wielka Brytania

Other Polish organizations, associations and coalitions

www.kape.gov.pl   Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.
www.ine-isd.org.pl   Instytut na rzecz Ekorozwoju
www.rada-npre.pl   Społeczna Rada Narodowego Programu Redukcji Emisji
www.fewe.pl   Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii
www.etastowarzyszenie.pl   Stowarzyszenie na rzecz efektywności ETA
www.popihn.pl Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego
www.paliwa.pl Polska Izba Paliw Płynnych
www.knra.pl Koalicja Na Rzecz Autogazu

Portals

www.gazeo.pl   Internetowy portal paliw alternatywnych LPG, CNG, LNG i nowych technologii
www.exceptionalenergy.com Exceptional Energy
www.propanecouncil.org PERC
www.coolearth.org Cool earth
www.propanefacts.ca Propane facts
www.bpnews.com Butane – Propane News
www.usepropane.com Use Propane
www.drivelpg.co.uk Drive LPG
www.europia.com EUROPIA
www.ngvaeurope.eu/ NGVA Europe
www.e-petrol.pl/ E-Petrol
http://www.czasnagaz.com.pl/ Czas na Gaz

Institutions

www.mf.gov.pl Ministerstwo Finansów
www.mos.gov.pl Ministerstwo Środowiska
www.mr.gov.pl Ministerstwo Rozwoju
www.mib.gov.pl Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
www.ure.gov.pl Urząd Regulacji Energetyki
www.udt.gov.pl Urząd Dozoru Technicznego
www.straz.gov.pl Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej
www.tdt.pl Transportowy Dozór Techniczny
www.uokik.gov.pl Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
www.sejm.gov.pl Sejm
www.senat.gov.pl Senat
www.kprm.gov.pl Rada Ministrów

European Commission

www.eu.europa.eu Komisja Europejska oficjalna strona