Day

Luty 8, 2018
Na stronie Urzędu Regulacji Energetyki pojawił się nowy załącznik do sprawozdania o rodzajach oraz ilości wytworzonych, przywiezionych i wywiezionych paliw ciekłych, a także ich przeznaczeniu. PDF jest dostępny pod adresem –> https://www.ure.gov.pl/pl/stanowiska/7394,Informacja-nr-122017.html