Day

Listopad 7, 2019
W ostatnim czasie na stronach RCL pojawiły się dwa projekty nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym – z 12 września 2019 r. (UD 557) i z 30 września 2019 r. (UD 563). W dniu 8 listopada 2019 r. w gmachu Ministerstwa Finansów odbędzie się konferencja uzgodnieniowa dotycząca projektu z 12 września.