Day

6 lutego, 2020
Miło nam poinformować, że zgodnie z decyzją Prezydium POGP, w ramach Organizacji powołano Komisję ds. LNG i innowacyjności. Oznacza to, że przedmiotem działania Polskiej Organizacji Gazu Płynnego, oprócz gazu płynnego LPG, staje się również skroplony gaz ziemny LNG. Istotnym zagadnieniem analizowanym podczas spotkań ww. komisji będzie również bio LPG. Więcej informacji wkrótce.