Day

21 września, 2020
W rozporządzeniu Ministra Klimatu w sprawie wartości opałowej poszczególnych biokomponentów i paliw ciekłych określono wartości opałowe dla bio LPG: bio propan – butan – 46,10 MJ/kg – według wagibio propan – 46,36 MJ/kgbio propan – butan – 24,81 MJ/l – według objętościbio propan – 23,55 MJ/l.