Day

29 października, 2020
Na stronach sejmowych ukazał się Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw. Link do dokumentu: http://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/druk.xsp?nr=720
Przypominamy, że w dniach 2-6 listopada 2020 r. odbędzie się #eLPGWeek. Więcej informacji na stronie https://www.lpgweek.com/.