Day

1 lutego, 2021
Powstanie Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych, który zastąpi 44 papierowe rejestry akcyzowe prowadzone przez naczelników urzędów skarbowych właściwych w sprawach akcyzy, to jedno z rozwiązań wchodzącej w życie w poniedziałek nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym. Ustawa powołuje od 1 lutego elektroniczny Centralny Rejestr Podmiotów Akcyzowych, który zastąpi 44 papierowe rejestry akcyzowe prowadzone przez naczelników urzędów skarbowych...