Day

3 lutego, 2021
W Dzienniku Ustaw ukazał się szereg rozporządzeń Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej dotyczących branży LPG. Są to m.in.: Rozporządzenie z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie danych umieszczanych w Systemie oraz trybu postępowania w przypadku przemieszczania wyrobów akcyzowych przy użyciu Systemu (poz. 208)Rozporządzenie z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie warunków stosowania...