Day

24 lutego, 2021
23 lutego 2021 r. odbył się webinar zorganizowany przed LGE „BioLPG: A Renewable Pathway Towards 2050„. Na wydarzenie zarejestrowało się ponad 400 uczestników. Głównymi analizowanymi tematami była m.in.: różnica między konwencjonalnym LPG a bio LPG,rola bio LPG w dekarbonizacji sektora komunalnego i transportowego,ścieżka dla rozwoju bio LPG w Europie. Link do dokumentu: https://tiny.pl/rl2rr