Day

4 maja, 2021
26 kwietnia 2021 r. Prezydent RP podpisał Ustawę z dnia 20 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o efektywności energetycznej oraz niektórych innych ustaw. Dokument wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Zasadniczym celem ustawy jest implementacja do prawa krajowego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2002 z dnia 11 grudnia 2018...