Day

16 lipca, 2021
W dniu wczorajszym na stronach rządowych pojawiło się rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wymagań jakościowych dla gazu skroplonego LPG. Link do dokumentu: https://tiny.pl/9xt3q