Day

13 stycznia, 2022
12 stycznia zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw pod pozycją 68 nowe Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego dla niektórych urządzeń ciśnieniowych podlegających dozorowi technicznemu (rozporządzenie ciśnieniowe). Rozporządzenie to wejdzie w życie w dniu 27 stycznia 2022 roku i zastąpi w całości dotychczasowe Rozporządzenie Ministra...