Aktualności

SENT – nowelizacja

W Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji, w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny, został zamieszczony projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów (SENT) oraz obrotu paliwami opałowymi (nr 38). Link:...

Projekt rozporządzenia ciśnieniowego – konsultacje publiczne

Na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego dla niektórych urządzeń ciśnieniowych podlegających dozorowi technicznemu, wraz z uzasadnieniem i OSR. Link: https://legislacja.gov.pl/projekt/12335607/katalog/12698753#12698753

Innowacyjne cysterny Chemetu

Link do wywiadu z Piotrem Fryczem, Wiceprezesem Zarządu CHEMET SA, Dyrektorem ds. Operacji Międzynarodowych na temat innowacyjnych wagonów – cystern. https://tiny.pl/7cjmq

Druga edycja #LPGday

7 czerwca 2020 r. obchodzić będziemy drugą edycję wyjątkowego święta gazu płynnego – LPG day. W dniu tym wiele firm, organizacji światowych wykorzystując hashtag #LPGday zamieszczać będzie różnego rodzaje materiały, posty promujące wykorzystanie LPG w wielu sektorach gospodarki.

Zebranie Plenarne POGP

17 czerwca 2020 r. odbędzie się kolejne Zebranie Plenarne Organizacji.

Najnowszy raport POGP już dostępny!

W zakładce Raporty oraz na Stronie głównej mają Państwo możliwość zapoznać się z najnowszym Raportem Rocznym POGP za rok 2019. Serdecznie zapraszamy do lektury!

Prezentacja Raportu Rocznego 16 kwietnia odwołana

Ze względu na pandemię koronawirusa władze POGP postanowiły odwołać Prezentację Raportu Rocznego 16 kwietnia 2020. Sam Raport Roczny, niezależnie od powyższego, będzie gotowy zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej.

Kongres LGE w Barcelonie odwołany

Ze względu na sytuację związaną z pandemią koronawirusa władze LGE podjęły decyzję o odwołaniu Kongresu 2020 w Barcelonie. Informacja o nowej dacie wydarzenia zostanie podana w późniejszym terminie.

Konferencja w Belgradzie przełożona

Ze względu na pandemię koronawirusa, konferencja w Belgradzie, która pierwotnie planowana była na 18-20 marca, zostaje przełożona na termin późniejszy. O nowym terminie spotkania poinformujemy na stronie.  
1 2 3 11