Aktualności

Nowelizacja ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych przyjęta

W środę 7.06. Sejm przyjął nowelizację ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa przyniosła wiele kontrowersji – o jej odrzucenie wnioskowała m.in. Nowoczesna. Ustawa tworzy m.in. Fundusz Niskoemisyjnego Transportu oraz przewiduje dodatkowe środki na walkę ze smogiem dla Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Środki na walkę ze smogiem mają...
Read More

Zapasy – projekt ustawy o zmianie ustawy

Do 8.06.2018 r. można składać uwagi do Projektu ustawy o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym. Link do projektu: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12311851
Read More

50-lecie AEGPL

W Monako w dniach 31.05 – 1.06. odbywa się AEGPL Congress. W tym roku spotkanie europejskiej branży LPG jest wyjątkowe – organizacja obchodzi swoje 50-lecie. POGP w Monako reprezentuje Dyrektor Andrzej Olechowski.
Read More

Raport Roczny 2017 już na stronie POGP

Raport Roczny POGP za rok 2017 r. jest już dostępny w wersji .pdf. Do pobrania bezpośrednio ze strony głównej lub z zakładki Raporty.
Read More

Raport roczny – publikacja na stronie POGP

Uprzejmie informujemy, że Raport Roczny 2017 pojawi się na stronie w zakładce RAPORTY w dniu jutrzejszym, tj. 12.04.2018 r.
Read More

Zamknięcie listy zgłoszeń na spotkanie branżowe

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy o zamknięciu listy zgłoszeń na spotkanie branżowe w dn. 10.04.2018 r. w hotelu Marriott.
Read More

Wesołych Świąt Wielkanocnych

Z okazji nachodzących Świąt Wielkanocnych składamy Państwu najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia i radości, samych słonecznych dni oraz sukcesów w życiu prywatnych i zawodowym. Zespół POGP.
Read More

Do 31 marca realizacja obowiązków informacyjnych i sprawozdawczych przez podmioty realizujące Narodowy Cel Redukcyjny

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki przypomina o obowiązkach spoczywających na podmiotach realizujących Narodowy Cel Redukcyjny, wynikających z ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2018 r. poz. 427). Pierwsze sprawozdanie roczne należy przekazać do Prezesa URE do dnia 31 marca 2018 r. Więcej informacji – https://www.ure.gov.pl/pl/stanowiska/7454,Komunikat-nr-212018.html
Read More

Zmiana załącznika do sprawozdania dotyczącego paliw ciekłych

Na stronie Urzędu Regulacji Energetyki pojawił się nowy załącznik do sprawozdania o rodzajach oraz ilości wytworzonych, przywiezionych i wywiezionych paliw ciekłych, a także ich przeznaczeniu. PDF jest dostępny pod adresem –> https://www.ure.gov.pl/pl/stanowiska/7394,Informacja-nr-122017.html
Read More