Aktualności

Duży sukces naszej firmy członkowskiej

Miło nam poinformować, że nasz członek, firma Chemet S.A., przejęła aktywa francuskiego ALTIFORT GLI SAS. Wszystkie działania GLI będą zatem prowadzone przez nowo utworzoną spółkę CHEMET GLI SAS z siedzibą w Saint-Pierre-d’Exideuil/Civray. Chemet S.A. to firma w 100% z polskim kapitałem z siedzibą w Tarnowskich Górach. Powodzenia. #pogp #lpg #WeGoGlobal
Read More

Rozporządzenie dot. SENT

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 6 sierpnia 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów (Dz. U. poz. 1585) w § 2 wyrazy „do dnia 31 grudnia 2019 r.” zastępuje się wyrazami „do dnia 31 stycznia 2021 r.”.§ 2. Rozporządzenie wchodzi w...
Read More

Papierowy dokument dostawy do 31 stycznia 2021 r.

W dniu wczorajszym (12 grudnia 2019 r.) Sejm uchwalił ustawę przedłużającą możliwość stosowania papierowego dokumentu dostawy, równolegle z e-DD, do 31 stycznia 2021 r. Ustawa wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2019 r. Celem tej zmiany jest umożliwienie, w okresie przejściowym, dokonywania dostaw wyrobów akcyzowych objętych monitorowaniem w systemie EMCS PL2 również na podstawie...
Read More

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury w sprawie wysokości stawki opłaty paliwowej na rok 2020

Na podstawie art. 37m ust. 4 ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2014 i 2244 oraz z 2019 r. poz. 730, 1123 i 2020), zwanej dalej „ustawą”, ogłasza się stawkę opłaty paliwowej na rok 2020, wynoszącą: 1) 138,49 zł za...
Read More

Odpowiedzi na pytania zadawane po spotkaniach w Ministerstwie Finansów

Na stronie PUESC, w pliku „Przewóz Gazu LPG – pobierz”, zostały opublikowane odpowiedzi na pytania zadawane po spotkaniach, które odbyły się w październiku br., w Ministerstwie Finansów. Link do informacji:  https://puesc.gov.pl/web/puesc/-/5-przewoz-gazu-lpg
Read More

Dwa projekty nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym

W ostatnim czasie na stronach RCL pojawiły się dwa projekty nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym – z 12 września 2019 r. (UD 557) i z 30 września 2019 r. (UD 563). W dniu 8 listopada 2019 r. w gmachu Ministerstwa Finansów odbędzie się konferencja uzgodnieniowa dotycząca projektu z 12 września.
Read More

Od 1 grudnia 2019 r. rusza SENT

Ministerstwo Finansów przypomina, że od 1 grudnia 2019 r. systemem monitorowania przewozu towarów SENT został objęty GAZ LPG (CN ex 2711 ‒ propan, butan albo mieszaniny propanu-butanu), bez względu na ich ilość w przesyłce. Przewóz tego towaru będzie wymagał zgłoszenia do rejestru zgłoszeń SENT za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC). Informacje o systemie monitorowania...
Read More

LPG a SENT – ważne ogłoszenie!

Ministerstwo Finansów planuje spotkanie z przedstawicielami branży gazu płynnego LPG dotyczące objęcia tego towaru systemem SENT. Termin – pierwsza dekada października br. Komunikat w sprawie spotkania ukaże się na stronie www.puesc.gov.pl
Read More

Rozporządzenie w sprawie zgłoszeń przewozu towarów oraz zgłoszeń obrotu paliwami opałowymi

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zgłoszeń przewozu towarów oraz zgłoszeń obrotu paliwami opałowymi pojawiło się w Dzienniku Ustaw. Link: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001658
Read More