Aktualności

Nowy projekt rozporządzenia dotyczącego systemu SENT

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się nowy projekt Rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów. Link: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321388/katalog/12578186#12578186
Read More

Papierowy dokument dostawy na dłużej – plany nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym

W Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pojawiły się założenia nowelizacji Projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (numer projektu UD 563). Zmiana ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy – Prawo celne ma na celu przedłużenie do dnia 12 stycznia...
Read More

Polska liderem w zasilaniu pojazdów paliwami alternatywnymi

Głównie dzięki bardzo dobrze rozwiniętemu rynkowi LPG, Polska jest unijnym liderem pod względem zasilania samochodów osobowych paliwami alternatywnymi (zalicza się do nich również LPG). W 2017 r. udział aut osobowych napędzanych paliwami alternatywnymi osiągnął u nas 15%, w porównaniu z 9% na Litwie i 8% na Łotwie.
Read More

SENT a LPG – aktualizacja

Informujemy, że na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawiła się kolejna wersja projektu rozporządzenia Ministra Finansów, na mocy której system SENT zostanie rozszerzony na przewozy LPG – jest ona dostępna pod linkiem: https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//502/12321388/12578186/dokument403435.pdf Istotną zmianą jest fakt przesunięcia w życie wejścia rozporządzenia na 1 grudnia 2019 r. (pierwotnie miał to być 1 października 2019 r.).
Read More

Nowe wzory sprawozdań na stronach URE

Na stronie www.ure.gov.pl ukazały się nowe wzory sprawozdań o rodzajach i ilości wytworzonych, przywiezionych i wywiezionych paliw ciekłych, a także ich przeznaczeniu. Są one dostępne w pliku Excel. W dniu 23 maja 2019 r. zostało ogłoszone rozporządzenie Ministra Energii z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie wzoru sprawozdania o rodzajach i ilości wytworzonych, przywiezionych...
Read More

Walne Zgromadzenie Liquid Gas Europe

23 maja 2019 r. w Brukseli odbyło się 30 Walne Zgromadzenie Liquid Gas Europe (LGE). POGP reprezentowana była przez Dyrektora Andrzeja Olechowskiego. Wybrano nowe władze LGE. Nowym Prezydentem została Pani Esther Busscher. Andrzej Olechowski w trakcie spotkania przedstawił krótką charakterystykę polskiego rynku LPG w 2018 r. Kolejne Walne Zgromadzenie odbędzie się 21 listopada 2019. Ponadto...
Read More

Rozporządzenia dotyczące obowiązków sprawozdawczych przedsiębiorców paliwowych

Minister Energii wydał pakiet rozporządzeń dotyczących obowiązków sprawozdawczych przedsiębiorców paliwowych. Rozporządzenia zostały przekazane do publikacji w Dzienniku Ustaw i wejdą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Pakiet zawiera rozporządzenia: – w sprawie rejestru zapasów interwencyjnych, – w sprawie wzoru deklaracji składanej przez producentów i handlowców Prezesowi Agencji Rezerw Materiałowych, – w sprawie wzoru...
Read More

Otwarcie terminala gazowego firmy Gaspol

6 czerwca 2019 roku w Pawłowicach k. Sędziszowa odbędzie się oficjalne otwarcie nowego terminala gazowego firmy Gaspol.
Read More

LPG ma swój dzień!

7 czerwca ustanowiono światowym Dniem LPG. W celu zwiększenia świadomości użytkowników mediów społecznościowych dotyczącej gazu płynnego LPG Światowa Organizacja Gazu Płynnego (WLPGA) promuje LPG wykorzystując hashtag #LPGday. Dzień ten ma być świętowany co rok. Wykorzystując #LPGday zachęcamy do zamieszczania informacji dotyczących kampanii, wydarzeń, materiałów wideo, które zobaczy cała światowa branża LPG.
Read More