Aktualności

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym

Na stronach sejmowych ukazał się Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw. Link do dokumentu: http://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/druk.xsp?nr=720

E-LPG Week już 2 listopada

Przypominamy, że w dniach 2-6 listopada 2020 r. odbędzie się #eLPGWeek. Więcej informacji na stronie https://www.lpgweek.com/.

Rozporządzenie dot. wartości opałowej bio LPG

W rozporządzeniu Ministra Klimatu w sprawie wartości opałowej poszczególnych biokomponentów i paliw ciekłych określono wartości opałowe dla bio LPG: bio propan – butan – 46,10 MJ/kg – według wagibio propan – 46,36 MJ/kgbio propan – butan – 24,81 MJ/l –...

Ważny komunikat dot. systemu SENT

Ministerstwo Finansów przypomina, że dokonywanie zgłoszenia SENT (przesyłanie i aktualizacja) przez podmioty: wysyłające, odbierające, sprzedające i nabywające winno być dokonywane z zaawansowanego poziomu dostępu do SISC, z „KONTEKSTU FIRMY”, z rejestracją reprezentacji w obszarze MONITOROWANIE PRZEWOZU. Ministerstwo Finansów prosi o...

SENT – nowelizacja

W Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji, w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny, został zamieszczony projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów (SENT) oraz obrotu paliwami opałowymi (nr 38). Link:...

Projekt rozporządzenia ciśnieniowego – konsultacje publiczne

Na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego dla niektórych urządzeń ciśnieniowych podlegających dozorowi technicznemu, wraz z uzasadnieniem i OSR. Link: https://legislacja.gov.pl/projekt/12335607/katalog/12698753#12698753

Innowacyjne cysterny Chemetu

Link do wywiadu z Piotrem Fryczem, Wiceprezesem Zarządu CHEMET SA, Dyrektorem ds. Operacji Międzynarodowych na temat innowacyjnych wagonów – cystern. https://tiny.pl/7cjmq

Druga edycja #LPGday

7 czerwca 2020 r. obchodzić będziemy drugą edycję wyjątkowego święta gazu płynnego – LPG day. W dniu tym wiele firm, organizacji światowych wykorzystując hashtag #LPGday zamieszczać będzie różnego rodzaje materiały, posty promujące wykorzystanie LPG w wielu sektorach gospodarki.

Zebranie Plenarne POGP

17 czerwca 2020 r. odbędzie się kolejne Zebranie Plenarne Organizacji.
1 2 3 11