Aktualności

Spotkania w gminach w ramach programu „Czyste powietrze”

Na początku września 2018 r. rozpoczął się cykl spotkań w gminach dotyczący realizacji Programu priorytetowego „Czyste Powietrze”. Spotkania z mieszkańcami będą prowadzone na terenie całego kraju. Resort chce poinformować jak prawidłowo ubiegać się o dofinansowanie na termomodernizację budynku oraz wymianę przestarzałych źródeł ciepła. Podstawowym celem Programu priorytetowego „Czyste Powietrze” jest poprawa efektywności energetycznej istniejących zasobów...
Read More

Argus European LPG Markets już w grudniu w Londynie

W dniach 3-5 grudnia 2018 r. w Londynie odbędzie się kolejna edycja Argus European LPG Markets. Rejestracja EARLY BIRD kończy się z dniem 28 września 2018 r. Członkowie POGP otrzymują 10% rabat. W celu jego uzyskania prosimy o kontakt z biurem Organizacji. Link do rejestracji – https://www.argusmedia.com/conferences-events-listing/european-lpg-markets?utm_source=pogp&utm_medium=listing&utm_campaign=Lon-Conf-elpg2018
Read More

Argus LPG Forum w Warszawie

26 września 2018 r. w hotelu InterContinental w Warszawie odbędzie się Argus LPG Forum. Rejestracja uczestników rozpocznie się o 10:30.
Read More

AEGPL zmienia nazwę i logo

Wczoraj, tj. 6.09.2018 r., w Brukseli odbyło się LPG Summer Party organizowane przez AEGPL z okazji 50-lecia tej organizacji. Na imprezie opublikowano nowe logo i nazwę – AEGPL staje się Liquid Gas Europe. Strona Liquid Gas Europe – https://www.liquidgaseurope.eu/
Read More

Nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym dostępna w Dzienniku Ustaw

4 września 2018 r. w Dzienniku Ustaw pojawiła się Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy – Prawo celne. Link do pliku .pdf – http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2018/1697/1
Read More

Nowe informacje na stronach URE

14 sierpnia 2018 r. na stronie Urzędu Regulacji Energetyki pojawiły się informacje dotyczące sprawozdawczości o rodzajach i ilości wytwarzanych, przywożonych i wywożonych paliwach ciekłych oraz wytyczne w zakresie prawidłowego wypełniania tego sprawozdania. Dodatkowo, zaktualizowano (zmieniono metodologię) dane obejmujące ilości wyprodukowanych i przywiezionych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej paliw ciekłych w III i IV kwartale 2017 r....
Read More

Nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym podpisana

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o podatku akcyzowym. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem zmian dotyczących zastąpienia papierowego dokumentu dostawy dokumentem w postaci elektronicznej (e-DD) oraz zmian dotyczących przemieszczania wyrobów akcyzowych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy z użyciem krajowego systemu teleinformatycznego, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia...
Read More

Droższy LPG z Rosji

Cło eksportowe na LPG w postaci czystych frakcji (LPG clean fractions) z terytorium Federacji Rosyjskiej, zgodnie z kalkulacjami rosyjskiego Ministerstwa Finansów, od dnia 1 sierpnia 2018 r. osiągnie wartość 7,2 USD za tonę. Dla porównania, w lipcu tego roku stawka cła eksportowego wynosiła 0 USD. Wzrośnie również cło eksportowe na blendy (mieszaniny) propanu-butanu. Z 0...
Read More

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym

Trwają prace nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (druk 2581). Obecnie (29.06.2018 r.) projekt znajduje się po etapie prac podkomisji stałej do monitorowania systemu podatkowego. POGP zgłosiła szereg propozycji/uwag do omawianego projektu, z których część została zaakceptowana (m.in. zbiorczy e-DD dla jednej cysterny). Link do ustawy – http://orka.sejm.gov.pl/opinie8.nsf/nazwa/spr_2581/$file/spr_2581.pdf
Read More