AKTUALNOŚCI

Kampania społeczna w zakresie bezpiecznej eksploatacji butli LPGUrząd Dozoru Technicznego wraz z partnerami społecznymi: Polską Organizacją Gazu Płynnego, Polską Organizacją Przemysłu i Handlu Naftowego oraz Polską Izbą Paliw Płynnych - realizuje kampanię edukacyjną, której celem jest budowanie wiedzy na temat bezpiecznej eksploatacji butli LPG, w szczególności właściwego sposobu przyłączenia butli LPG oraz metod sprawdzania szczelności przyłączenia.

Tylko prawidłowe i bezpieczne użytkowanie butli LPG może ograniczyć liczbę wypadków.  Statystyki i raporty z niebezpiecznych zdarzeń z udziałem butli LPG pokazują, że jest tych zdarzeń bardzo dużo, że mają miejsce niemal codziennie. W wyniku tych zdarzeń ludzie doznają uszczerbku na zdrowiu, a nawet tracą życie. Do tego dochodzą straty majątkowe, które niejednokrotnie pochłaniają dorobek życia. Problem jest poważny i dlatego konieczne jest podjęcie szerszych działań prewencyjnych, które przyczynią się do zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników butli LPG.

KALENDARZ

2017-10-03 30-te Światowe Forum LPG
zobacz cały kalendarz