EKOLOGIA


Austria a zielona komunikacja miejska

Rok 1977 można określić mianem przełomowego dla austriackiej komunikacji miejskiej. Dlaczego? Ponieważ właśnie w tym roku przerobiono około 300 autobusów na zasilanie mieszanką olej napędowy- gaz LPG oraz zobowiązano dostawców do produkcji specjalnie na zamówienie stolicy kraju - Wiednia, autobusów wyposażonych w silniki spalinowe zasilane gazem. Latem 1977 roku otwarto również nową zajezdnię autobusową, która mogła przyjąć aż 200 pojazdów zasilanych gazem. Od tego czasu można powiedzieć, że austriacka, a doprecyzowując - wiedeńska komunikacja miejska jest jedną z najbar- dziej przyjaznych środowisku naturalnemu, jak również osobom niepełnosprawnym. Z liczbą 500 abutobusów zasilanych na LPG Wiedeń pretenduje do największego, światowego operatora ekologicznej komunikacji miejskiej, a samo miasto do jednego z najczystszych w Europie.


<< powrót