Category

Aktualności
Trwają prace nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (druk 2581). Obecnie (29.06.2018 r.) projekt znajduje się po etapie prac podkomisji stałej do monitorowania systemu podatkowego. POGP zgłosiła szereg propozycji/uwag do omawianego projektu, z których część została zaakceptowana (m.in. zbiorczy e-DD dla jednej cysterny). Link do ustawy – http://orka.sejm.gov.pl/opinie8.nsf/nazwa/spr_2581/$file/spr_2581.pdf
19 czerwca 2018 r. w siedzibie członka POGP, firmy Chemet S.A. (Tarnowskie Góry), odbyło się spotkanie Sejmowej Podkomisji stałej do spraw polityki rozwoju inteligentnych miast i elektromobilności Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii. POGP reprezentował zarówno Przewodniczący Roman Ślagowski, jak i Dyrektor Andrzej Olechowski. Zebrani dyskutowali na temat ustawy o elektromobilności i rynku mocy w...
W środę 7.06. Sejm przyjął nowelizację ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa przyniosła wiele kontrowersji – o jej odrzucenie wnioskowała m.in. Nowoczesna. Ustawa tworzy m.in. Fundusz Niskoemisyjnego Transportu oraz przewiduje dodatkowe środki na walkę ze smogiem dla Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Środki na walkę ze smogiem mają...
Do 8.06.2018 r. można składać uwagi do Projektu ustawy o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym. Link do projektu: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12311851
W Monako w dniach 31.05 – 1.06. odbywa się AEGPL Congress. W tym roku spotkanie europejskiej branży LPG jest wyjątkowe – organizacja obchodzi swoje 50-lecie. POGP w Monako reprezentuje Dyrektor Andrzej Olechowski.
Raport Roczny POGP za rok 2017 r. jest już dostępny w wersji .pdf. Do pobrania bezpośrednio ze strony głównej lub z zakładki Raporty.
Uprzejmie informujemy, że Raport Roczny 2017 pojawi się na stronie w zakładce RAPORTY w dniu jutrzejszym, tj. 12.04.2018 r.
Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy o zamknięciu listy zgłoszeń na spotkanie branżowe w dn. 10.04.2018 r. w hotelu Marriott.
Z okazji nachodzących Świąt Wielkanocnych składamy Państwu najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia i radości, samych słonecznych dni oraz sukcesów w życiu prywatnych i zawodowym. Zespół POGP.
Prezes Urzędu Regulacji Energetyki przypomina o obowiązkach spoczywających na podmiotach realizujących Narodowy Cel Redukcyjny, wynikających z ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2018 r. poz. 427). Pierwsze sprawozdanie roczne należy przekazać do Prezesa URE do dnia 31 marca 2018 r. Więcej informacji – https://www.ure.gov.pl/pl/stanowiska/7454,Komunikat-nr-212018.html
1 2 3