Category

Aktualności
Informujemy, że na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawiła się kolejna wersja projektu rozporządzenia Ministra Finansów, na mocy której system SENT zostanie rozszerzony na przewozy LPG – jest ona dostępna pod linkiem: https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//502/12321388/12578186/dokument403435.pdf Istotną zmianą jest fakt przesunięcia w życie wejścia rozporządzenia na 1 grudnia 2019 r. (pierwotnie miał to być 1 października 2019 r.).
Na stronie www.ure.gov.pl ukazały się nowe wzory sprawozdań o rodzajach i ilości wytworzonych, przywiezionych i wywiezionych paliw ciekłych, a także ich przeznaczeniu. Są one dostępne w pliku Excel. W dniu 23 maja 2019 r. zostało ogłoszone rozporządzenie Ministra Energii z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie wzoru sprawozdania o rodzajach i ilości wytworzonych, przywiezionych...
23 maja 2019 r. w Brukseli odbyło się 30 Walne Zgromadzenie Liquid Gas Europe (LGE). POGP reprezentowana była przez Dyrektora Andrzeja Olechowskiego. Wybrano nowe władze LGE. Nowym Prezydentem została Pani Esther Busscher. Andrzej Olechowski w trakcie spotkania przedstawił krótką charakterystykę polskiego rynku LPG w 2018 r. Kolejne Walne Zgromadzenie odbędzie się 21 listopada 2019. Ponadto...
Minister Energii wydał pakiet rozporządzeń dotyczących obowiązków sprawozdawczych przedsiębiorców paliwowych. Rozporządzenia zostały przekazane do publikacji w Dzienniku Ustaw i wejdą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Pakiet zawiera rozporządzenia: – w sprawie rejestru zapasów interwencyjnych, – w sprawie wzoru deklaracji składanej przez producentów i handlowców Prezesowi Agencji Rezerw Materiałowych, – w sprawie wzoru...
6 czerwca 2019 roku w Pawłowicach k. Sędziszowa odbędzie się oficjalne otwarcie nowego terminala gazowego firmy Gaspol.
7 czerwca ustanowiono światowym Dniem LPG. W celu zwiększenia świadomości użytkowników mediów społecznościowych dotyczącej gazu płynnego LPG Światowa Organizacja Gazu Płynnego (WLPGA) promuje LPG wykorzystując hashtag #LPGday. Dzień ten ma być świętowany co rok. Wykorzystując #LPGday zachęcamy do zamieszczania informacji dotyczących kampanii, wydarzeń, materiałów wideo, które zobaczy cała światowa branża LPG.
Na stronie www.pogp2019.pl udostępniliśmy wybrane zdjęcia z tegorocznej Konferencji. Zapraszamy do oglądania.
Na stronie głównej pogp.pl, a także w zakładce Raporty mogą Państwo pobrać nasz najnowszy raport za rok 2018. Miłej lektury!
Zakończyła się VI Edycja Międzynarodowej Konferencji LPG – Wyjątkowa Energia organizowanej przez POGP. Podczas wydarzenia zaprezentowaliśmy Raport Roczny za rok 2018, natomiast wieczorem wszyscy Goście bawili się podczas fenomenalnego spektaklu w Teatrze Sabat. Chcielibyśmy serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy przyczynili się do powodzenia tej Konferencji – gościom, prelegentom, sponsorom, grafikom, tłumaczom, obsłudze technicznej i wielu...
1 2 3 4 8