Category

Aktualności
4 września 2018 r. w Dzienniku Ustaw pojawiła się Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy – Prawo celne. Link do pliku .pdf – http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2018/1697/1
14 sierpnia 2018 r. na stronie Urzędu Regulacji Energetyki pojawiły się informacje dotyczące sprawozdawczości o rodzajach i ilości wytwarzanych, przywożonych i wywożonych paliwach ciekłych oraz wytyczne w zakresie prawidłowego wypełniania tego sprawozdania. Dodatkowo, zaktualizowano (zmieniono metodologię) dane obejmujące ilości wyprodukowanych i przywiezionych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej paliw ciekłych w III i IV kwartale 2017 r....
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o podatku akcyzowym. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem zmian dotyczących zastąpienia papierowego dokumentu dostawy dokumentem w postaci elektronicznej (e-DD) oraz zmian dotyczących przemieszczania wyrobów akcyzowych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy z użyciem krajowego systemu teleinformatycznego, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia...
Cło eksportowe na LPG w postaci czystych frakcji (LPG clean fractions) z terytorium Federacji Rosyjskiej, zgodnie z kalkulacjami rosyjskiego Ministerstwa Finansów, od dnia 1 sierpnia 2018 r. osiągnie wartość 7,2 USD za tonę. Dla porównania, w lipcu tego roku stawka cła eksportowego wynosiła 0 USD. Wzrośnie również cło eksportowe na blendy (mieszaniny) propanu-butanu. Z 0...
Trwają prace nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (druk 2581). Obecnie (29.06.2018 r.) projekt znajduje się po etapie prac podkomisji stałej do monitorowania systemu podatkowego. POGP zgłosiła szereg propozycji/uwag do omawianego projektu, z których część została zaakceptowana (m.in. zbiorczy e-DD dla jednej cysterny). Link do ustawy – http://orka.sejm.gov.pl/opinie8.nsf/nazwa/spr_2581/$file/spr_2581.pdf
19 czerwca 2018 r. w siedzibie członka POGP, firmy Chemet S.A. (Tarnowskie Góry), odbyło się spotkanie Sejmowej Podkomisji stałej do spraw polityki rozwoju inteligentnych miast i elektromobilności Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii. POGP reprezentował zarówno Przewodniczący Roman Ślagowski, jak i Dyrektor Andrzej Olechowski. Zebrani dyskutowali na temat ustawy o elektromobilności i rynku mocy w...
W środę 7.06. Sejm przyjął nowelizację ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa przyniosła wiele kontrowersji – o jej odrzucenie wnioskowała m.in. Nowoczesna. Ustawa tworzy m.in. Fundusz Niskoemisyjnego Transportu oraz przewiduje dodatkowe środki na walkę ze smogiem dla Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Środki na walkę ze smogiem mają...
Do 8.06.2018 r. można składać uwagi do Projektu ustawy o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym. Link do projektu: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12311851
W Monako w dniach 31.05 – 1.06. odbywa się AEGPL Congress. W tym roku spotkanie europejskiej branży LPG jest wyjątkowe – organizacja obchodzi swoje 50-lecie. POGP w Monako reprezentuje Dyrektor Andrzej Olechowski.
Raport Roczny POGP za rok 2017 r. jest już dostępny w wersji .pdf. Do pobrania bezpośrednio ze strony głównej lub z zakładki Raporty.
1 2 3 4 5 6 7