Category

Aktualności
Na poziomie Ministerstwa Finansów trwają obecnie prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym. Aktywnie w tej materii działa również Polska Organizacja Gazu Płynnego. Jednym z najbardziej istotnych dla branży LPG w Polsce aspektów projektowanych przepisów jest tzw. e-DD (Elektroniczny Dokument Dostawy). Dalsze informacje o rezultatach konsultacji pojawią się na naszej stronie niebawem.
Wszystkim mniej lub bardziej zaangażowanym w rozwój branży LPG w Polsce, Polska Organizacja Gazu Płynnego pragnie złożyć najserdeczniejsze życzenia świąteczne i noworoczne. Zdrowych, spokojnych, rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia oraz samych dobrych decyzji w 2018 r.
Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw. Gaz płynny (LPG) występuje w niej wspólnie z LNG i CNG jako paliwo, dzięki któremu możliwe będzie sprostanie Narodowemu Celowi Wskaźnikowemu (NCW). Co ważne, rozszerzono definicję LPG o mieszaniny skroplonych gazów węglowodorowych o...
Na stronie Urzędu Regulacji Energetyki pojawiła się informacja dotycząca wielkości produkcji i przywozu paliw ciekłych w III kwartale 2017 r. Więcej szczegółów – https://www.ure.gov.pl/pl/stanowiska/7277,Informacja-nr-802017.html
W dn. 16.11.2017 r. odbyło się Zebranie Plenarne Polskiej Organizacji Gazu Płynnego. Było to wydarzenie wyjątkowe ze względu na koniec kadencji Prezydium. Podczas Zebrania wyłoniono nowe władze Organizacji. Skład Prezydium na kadencję 2017-2020 nie uległ zmianom, a Przewodniczącym pozostał Roman Ślagowski. Wiceprzewodniczącymi zostali Kevin Kelleher i Adam Kubiak, Skarbnikiem Ireneusz Popiół, a Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej...
Na stronie internetowej Światowej Organizacji Gazu Płynnego (WLPGA) pojawił się dokument pt. Autogas Incentive Policies, w którym zaprezentowano przykłady działań zarówno na poziomie rządowym danych państw, ale także biznesowym, mających na celu promocję autogazu jako paliwa ekologicznego, czystego i bezpiecznego. Wśród analizowanych krajów jest również Polska. Link: https://auto-gas.net/government-policies/autogas-incentive-policies/
Serdecznie zapraszamy do lektury relacji z XIV Spotkania Branży Paliwowej „Polski Rynek LPG”. Przedstawicielem POGP i jednocześnie speakerem podczas tego wydarzenia był Dyrektor Organizacji – Andrzej Olechowski. Relacja dostępna na stronie – https://spotkaniapaliwowe.pl/lpg.
Toyota zaprezentowała swój nowy model hybrydowej taksówki JPN Taxi. Pojazd ma być dostosowany do przewozu dzieci, osób starszych, niepełnosprawnych oraz turystów odwiedzających Japonię. W modelu zadbano również o ekologiczny charakter pojazdu. JPN Taxi jest napędzana silnikiem hybrydowym (LPG-prąd). Producent obiecuje spalanie na poziomie 19,4 km/L, co znacznie obniży emisyjność dwutlenku węgla. Toyota szacuje swoją sprzedaż...
Na stronie internetowej POGP zamieszczono dokument Światowej Organizacji Gazu Płynnego (WLPGA), przetłumaczony przez zespół POGP, pt. „Karta Korzyści LPG”. Opracowanie jest dostępne po prawej stronie strony głównej (niebieskie obramowanie tekstu „Dlaczego LPG…”). Zapraszamy do lektury!
W Dzienniku Ustaw zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 16 sierpnia 2017 r.
1 5 6 7 8