Dwa projekty nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym

W ostatnim czasie na stronach RCL pojawiły się dwa projekty nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym – z 12 września 2019 r. (UD 557) i z 30 września 2019 r. (UD 563).

W dniu 8 listopada 2019 r. w gmachu Ministerstwa Finansów odbędzie się konferencja uzgodnieniowa dotycząca projektu z 12 września.