Elektroniczny dowód dostawy z okresem przejściowym!

Sukcesem zakończyły się działania POGP w zakresie wprowadzenia okresu przejściowego dotyczącego stosowania elektronicznego dowodu dostawy (e-DD). W pierwotnej wersji przepisów akcyzowych e-DD miało zostać wprowadzone z dniem 1 stycznia 2019 r. W projekcie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym znalazł się zapis o okresie przejściowym do dnia 31 grudnia 2019 r. Oznacza to, że w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. podmioty z branży LPG w Polsce mogą stosować przepisy dotychczasowe.