Faktury za usługi wykonywane przez UDT – nowe informacje

Od 1 stycznia 2019 r. faktury/rachunki z tytułu usług wykonywanych przez Urząd Dozoru Technicznego wystawiane są centralnie na podstawie danych importowanych z oddziałów/biur, w których były wykonane czynności/usługi. Wystawiany jest jeden rachunek/faktura zbiorczo z tytułu usług wykonanych we wszystkich oddziałach/biurach w okresie tygodnia dla danego kontrahenta (rachunki i faktury oddzielnie).

Faktury/rachunki mogą być wysyłane do klientów elektronicznie (pdf rachunku/faktury) na wskazany adres mailowy klienta, na podstawie zgody klienta na elektroniczne przesyłanie dokumentów. Podpisane zgody/oświadczenia przez osoby umocowane od strony klienta można przesyłać na adres mailowy FR_ezgody@udt.gov.pl

OSWIADCZENIE_Faktury korekty i duplikaty_mini 17.01.2019r_