EKOLOGIA


Przykład idzie od góry

Francuski rząd rozpoczął proekologiczną edukację od swoich struktur, tzn. minimum 20% ministerialnych samochodów powinno być zasilanych gazem. Francuskie miasta liczące powyżej 200 tysięcy mieszkańców są ustawowo zobligowane, aby 50% nowych autobusów transportu miejskiego było zasilanych na paliwo ekologiczne. Zachęta ekonomiczną jest limitowane zwolnienie z podatku VAT od zakupionego paliwa gazowego przez taksówki i autobusy miejskie. Myśląc jak zmotywować firmy, korporacje do zmiany floty samochodowej na ekologiczną, rząd wprowadził refundację 50% VAT od zakupionego paliwa LPG do pojazdów służbowych. Kolejnym krokiem było przyznanie dofinansowania w wysokości 2 tysięcy euro na zakup samochodów z instalacją gazową i tu dodatkowo wprowadzono obostrzenie, że pojazd nie może być starszy niż 3 lata oraz musi spełniać określone normy emisji CO.


<< powrót