Linki

ORGANIZACJE LPG NA ŚWIECIE

www.worldlpgas.com   Światowa Organizacja Gazu Płynnego
(World LP Gas Association)
www.aegpl.eu Europejska Organizacja Gazu Płynnego
(European LPG Association)
www.fluessiggas.eu Austria
www.febupro.be Belgia
www.hdunp.hr Chorwacja
www.calpg.cz Czechy
www.oil-forum.dk Dania
www.cfbp.fr Francja
www.dvfg.de Niemcy
www.mpe.mtesz.hu Węgry
www.ilpga.com Irlandia
www.federchimica.it Włochy
www.febupro.be Luxemburg
www.np.no Norwegia
www.apetro.pt Portugalia
www.argpl.ro Rumunia
www.unp.si Słowenia
www.aoglp.com Hiszpania
www.gasforeningen.se Szwecja
www.vvg-nederland.nl Holandia
www.uklpg.org Wielka Brytania

INNE ORGANIZACJE, ZRZESZENIA, KOALICJE W POLSCE

www.kape.gov.pl   Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.
www.ine-isd.org.pl   Instytut na rzecz Ekorozwoju
www.rada-npre.pl   Społeczna Rada Narodowego Programu Redukcji Emisji
www.fewe.pl   Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii
www.etastowarzyszenie.pl   Stowarzyszenie na rzecz efektywności ETA
www.popihn.pl Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego
www.paliwa.pl Polska Izba Paliw Płynnych
www.knra.pl Koalicja Na Rzecz Autogazu

PORTALE TEMATYCZNE

www.gazeo.pl   Internetowy portal paliw alternatywnych LPG, CNG, LNG i nowych technologii
www.exceptionalenergy.com Exceptional Energy
www.propanecouncil.org PERC
www.coolearth.org Cool earth
www.propanefacts.ca Propane facts
www.bpnews.com Butane – Propane News
www.usepropane.com Use Propane
www.drivelpg.co.uk Drive LPG
www.europia.com EUROPIA
www.ngvaeurope.eu/ NGVA Europe
www.e-petrol.pl/ E-Petrol
http://www.czasnagaz.com.pl/ Czas na Gaz

INSTYTUCJE

www.mf.gov.pl Ministerstwo Finansów
www.mos.gov.pl Ministerstwo Środowiska
www.mr.gov.pl Ministerstwo Rozwoju
www.mib.gov.pl Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
www.ure.gov.pl Urząd Regulacji Energetyki
www.udt.gov.pl Urząd Dozoru Technicznego
www.straz.gov.pl Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej
www.tdt.pl Transportowy Dozór Techniczny
www.uokik.gov.pl Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
www.sejm.gov.pl Sejm
www.senat.gov.pl Senat
www.kprm.gov.pl Rada Ministrów

KOMISJA EUROPEJSKA

www.eu.europa.eu Komisja Europejska oficjalna strona