Nowa informacja prezesa URE – sprawozdania (termin do 21.08.2017)

Na stronie URE pojawiła się informacja dotycząca wskazówek na temat właściwego sposobu wypełnienia formularza,

stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Energii z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie wzoru sprawozdania o rodzajach oraz ilości wytworzonych, przywiezionych i wywiezionych paliw ciekłych, a także ich przeznaczeniu (Dz. U. z 2017 r. poz. 1011). Termin na realizację obowiązku zgłoszenia do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki pierwszego sprawozdania o rodzajach oraz ilości wytworzonych, przywiezionych i wywiezionych paliw ciekłych, a także ich przeznaczeniu upływa w dniu 21.08.2017 r.

Leave a Reply