Nowe informacje na stronach URE

14 sierpnia 2018 r. na stronie Urzędu Regulacji Energetyki pojawiły się informacje dotyczące sprawozdawczości o rodzajach i ilości wytwarzanych, przywożonych i wywożonych paliwach ciekłych oraz wytyczne w zakresie prawidłowego wypełniania tego sprawozdania. Dodatkowo, zaktualizowano (zmieniono metodologię) dane obejmujące ilości wyprodukowanych i przywiezionych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej paliw ciekłych w III i IV kwartale 2017 r. oraz w I i II kwartale 2018 r.

Obie informacje dostępne pod adresem – https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/7661,Informacja-Prezesa-URE-nr-642018-w-sprawie-sprawozdawczosci-o-rodzajach-i-ilosci.html