Nowe wzory sprawozdań na stronach URE

Na stronie www.ure.gov.pl ukazały się nowe wzory sprawozdań o rodzajach i ilości wytworzonych, przywiezionych i wywiezionych paliw ciekłych, a także ich przeznaczeniu. Są one dostępne w pliku Excel.

W dniu 23 maja 2019 r. zostało ogłoszone rozporządzenie Ministra Energii z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie wzoru sprawozdania o rodzajach i ilości wytworzonych, przywiezionych i wywiezionych paliw ciekłych, a także ich przeznaczeniu (Dz. U. z dnia 23 maja 2019 r. poz. 971). Wyżej wskazane rozporządzenie weszło w życie z dniem 24 maja 2019 r. co oznacza, że sprawozdanie za miesiąc maj 2019 r. powinno być złożone zgodnie z nowym wzorem formularza.

Źródło: www.ure.gov.pl