Nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym uchwalona przez Sejm

14 grudnia 2018 r. Sejm przyjął nowelizację ustawy o podatku akcyzowym. Ustawa będzie skierowana do Senatu, a następnie do Prezydenta.

Przypomnijmy – branża LPG wnioskowała o wprowadzenie okresu przejściowego dotyczącego stosowania e-DD. Ostatecznie dzięki wysiłkom POGP udało się wprowadzić okres przejściowy obowiązujący do końca przyszłego roku, tj. 31 grudnia 2019 r. Oznacza to, że do końca 2019 r. możliwe jest stosowanie papierowego dowodu dostawy, tak jak miało to miejsce dotychczas.