Odpowiedzi na pytania zadawane po spotkaniach w Ministerstwie Finansów

Na stronie PUESC, w pliku „Przewóz Gazu LPG – pobierz”, zostały opublikowane odpowiedzi na pytania zadawane po spotkaniach, które odbyły się w październiku br., w Ministerstwie Finansów.

Link do informacji:  https://puesc.gov.pl/web/puesc/-/5-przewoz-gazu-lpg