Papierowy dokument dostawy na dłużej – plany nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym

W Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pojawiły się założenia nowelizacji Projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (numer projektu UD 563).

Zmiana ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy – Prawo celne ma na celu przedłużenie do dnia 12 stycznia 2021 r. okresu, w którym możliwe będzie dokonywanie dostaw wyrobów akcyzowych objętych monitorowaniem w Systemie EMCS PL2, również na podstawie papierowego dokumentu dostawy. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy – Prawo celne w obecnym brzmieniu przewiduje możliwość stosowania papierowego dokumentu dostawy równolegle z dokumentem elektronicznym jedynie do dnia 31 grudnia 2019 r.