EKOLOGIA


Pytanie o Polskę

Czy proekologiczne tendencję zostaną zaadoptowanie rownież w Polsce? Czy instytucje rządowe rozpoczną aktywne działania na rzecz poprawy środowiska? Na ten czas wydane zostało rozporządzenie w sprawie rodzajów programów i projektów przeznaczonych do realizacji w ramach Krajowego systemu zielonych inwestycji, w treści którego pisze się o „unikaniu lub redukcji emisji gazów cieplarnianych w sektorze transportu”. A dalej, w rozwinięciu, poprzez „zastępowanie silników spalających olej napędowy lub benzynę silnikami spalającymi gaz ziemny, silnikami spalającymi LPG, silnikami hybrydowymi, silnikami elektrycznymi oraz silnikami przystosowanymi do spalania biopaliw ciekłych (...)”. Jednak czy samo stwierdzenie "o unikaniu lub redukcji" przełoży się na działania - tego dziś nie wiemy. Jakie systemy motywacyjne zostaną stworzone? Zapewne w związku z działaniami z zakresu CSR wiele korporacji będzie prowadzić indywidualne programy proekologiczne, proedukacyjne - ale jak wynika z opisanych, zagranicznych przykładów - bez synergii działań na kilku poziomach niewiele jesteśmy w stanie osiągnąć.


<< powrót