Powstaje Centralny Rejestr Podmiotów Akcyzowych

Powstanie Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych, który zastąpi 44 papierowe rejestry akcyzowe prowadzone przez naczelników urzędów skarbowych właściwych w sprawach akcyzy, to jedno z rozwiązań wchodzącej w życie w poniedziałek nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym.

Ustawa powołuje od 1 lutego elektroniczny Centralny Rejestr Podmiotów Akcyzowych, który zastąpi 44 papierowe rejestry akcyzowe prowadzone przez naczelników urzędów skarbowych właściwych w sprawach akcyzy. Wprowadzenie rejestru ma zapewnić aktualną informację na temat podmiotów akcyzowych zarówno organom podatkowym, jak i przedsiębiorcom. Ma też ułatwić weryfikację podmiotów uczestniczących w dostawach wyrobów akcyzowych.

Celem znowelizowanych przepisów jest także uproszczenie zasad monitorowania dostaw wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie (paliw lotniczych, paliw żeglugowych oraz gazu LPG) na podstawie elektronicznego dokumentu dostawy (e-DD).

Źródło: https://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/8081677,ustawa-o-podatku-akcyzowym-centralny-rejestr-podmiotow-akcyzowych.html