Projekt rozporządzenia ciśnieniowego – konsultacje publiczne

Na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego dla niektórych urządzeń ciśnieniowych podlegających dozorowi technicznemu, wraz z uzasadnieniem i OSR.

Link: https://legislacja.gov.pl/projekt/12335607/katalog/12698753#12698753