Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym

Trwają prace nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (druk 2581). Obecnie (29.06.2018 r.) projekt znajduje się po etapie prac podkomisji stałej do monitorowania systemu podatkowego. POGP zgłosiła szereg propozycji/uwag do omawianego projektu, z których część została zaakceptowana (m.in. zbiorczy e-DD dla jednej cysterny).

Link do ustawy – http://orka.sejm.gov.pl/opinie8.nsf/nazwa/spr_2581/$file/spr_2581.pdf