PRZEPISY PRAWNE


PLUE

Najważniejsze przepisy prawne obowiązujące w branży gazu płynnego

Dyrektywa 97/23/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 maja 1997 w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich dotyczących urządzeń ciśnieniowych

Dz. Urz. L 181/1 

Dyrektywa Rady 2003/96/WE z dnia 27 października 2003w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej

Dz. Urz. L 283/51

Dyrektywa 2008/68/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 września 2008 w sprawie transportu lądowego towarów niebezpiecznych

Dz. Urz. L 260/13

Dyrektywa Rady 2009/119/WE z dnia 14 września 2009 r. nakładająca na państwa członkowskie obowiązek utrzymywania minimalnych zapasów ropy naftowej lub produktów ropopochodnych

Dz. Urz. L 265/9


<< powrót

KALENDARZ

2017-09-14 Ukrainian Petroleum Market Conference 2017
2017-09-27 Międzynarodowe Targi Paliwowe STACJA I BIZNES PRZYSZŁOŚCI
2017-09-28 V International Industry Conference "Oil products and gas market of the Republic of Belarus: production, trading and retail"
2017-10-03 30-te Światowe Forum LPG
2017-11-16 Zebranie Plenarne POGP
2017-12-04 Argus European LPG Markets 2017
zobacz cały kalendarz