Przewóz LPG objęty systemem monitorowania SENT

22 sierpnia w Dzienniku Ustaw ukazało się Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów (SENT).

Zmiana rozporządzenia w stosunku do obecnie obowiązującego polega na objęciu systemem monitorowania przewozu towarów objętych pozycją ex CN 2711 (propan, butan i mieszaniny propanu oraz butanu), bez względu na ich ilość w przesyłce, a tym samym systemem monitorowania zostanie objęty przewóz gazu płynnego LPG.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2019 r.

Link do Dziennika Ustaw: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001585