Rozporządzenia dotyczące obowiązków sprawozdawczych przedsiębiorców paliwowych

Minister Energii wydał pakiet rozporządzeń dotyczących obowiązków sprawozdawczych przedsiębiorców paliwowych. Rozporządzenia zostały przekazane do publikacji w Dzienniku Ustaw i wejdą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Pakiet zawiera rozporządzenia:

– w sprawie rejestru zapasów interwencyjnych,

– w sprawie wzoru deklaracji składanej przez producentów i handlowców Prezesowi Agencji Rezerw Materiałowych,

– w sprawie wzoru sprawozdania o podmiotach zlecających usługi magazynowania, przeładunku, przesyłania lub dystrybucji paliw ciekłych,

– w sprawie wzoru sprawozdania o rodzajach i ilości wytworzonych, przywiezionych i wywiezionych paliw ciekłych, a także ich przeznaczeniu,

– w sprawie wzoru informacji o rodzajach i lokalizacji infrastruktury paliw ciekłych wykorzystywanej do prowadzonej działalności.

Źródło: Ministerstwo Energii