Rozporządzenie dot. wartości opałowej bio LPG

W rozporządzeniu Ministra Klimatu w sprawie wartości opałowej poszczególnych biokomponentów i paliw ciekłych określono wartości opałowe dla bio LPG:

  • bio propan – butan – 46,10 MJ/kg – według wagi
  • bio propan – 46,36 MJ/kg
  • bio propan – butan – 24,81 MJ/l – według objętości
  • bio propan – 23,55 MJ/l.