Rozporządzenie w sprawie wymagań jakościowych dla LPG

W dniu wczorajszym na stronach rządowych pojawiło się rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wymagań jakościowych dla gazu skroplonego LPG.

Link do dokumentu: https://tiny.pl/9xt3q