SENT a LPG – aktualizacja

Informujemy, że na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawiła się kolejna wersja projektu rozporządzenia Ministra Finansów, na mocy której system SENT zostanie rozszerzony na przewozy LPG – jest ona dostępna pod linkiem:

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//502/12321388/12578186/dokument403435.pdf

Istotną zmianą jest fakt przesunięcia w życie wejścia rozporządzenia na 1 grudnia 2019 r. (pierwotnie miał to być 1 października 2019 r.).