Dlaczego LPG jest tak uniwersalnym,
niezawodnym źródłem energii?

Aktualności

  • Rozporządzenie dot. wartości opałowej bio LPG

    W rozporządzeniu Ministra Klimatu w sprawie wartości opałowej poszczególnych biokomponentów i paliw ciekłych określono wartości opałowe dla bio LPG: bio propan – butan – 46,10 MJ/kg – według wagibio propan – 46,36 MJ/kgbio propan – butan – 24,81 MJ/l – według objętościbio propan – 23,55 MJ/l.
  • Ważny komunikat dot. systemu SENT

    Ministerstwo Finansów przypomina, że dokonywanie zgłoszenia SENT (przesyłanie i aktualizacja) przez podmioty: wysyłające, odbierające, sprzedające i nabywające winno być dokonywane z zaawansowanego poziomu dostępu do SISC, z „KONTEKSTU FIRMY”, z rejestracją reprezentacji w obszarze MONITOROWANIE PRZEWOZU. Ministerstwo Finansów prosi o dopełnienie wymogów rejestracji (w szczególności poprzez dokonanie rejestracji danych podmiotu w obszarze MONITOROWANIE PRZEWOZU i...
  • SENT – nowelizacja

    W Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji, w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny, został zamieszczony projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów (SENT) oraz obrotu paliwami opałowymi (nr 38). Link: https://tiny.pl/7ffjl

LPG

LPG jest paliwem ekologicznym, wpisującym się w trendy ograniczania poziomu zanieczyszczenia powietrza. Znajduje zastosowanie w wielu dziedzinach życia. Dowiedz się więcej na temat LPG, poznaj jego pochodzenie, właściwości, zalety oraz branże, w których jest wykorzystywany.

Kontakt

Biuro POGP

ul. Czackiego 3/5
00-043 Warszawa

NIP 526-16-73-396
KRS 0000024249