Unijny pakiet Fit for 55

Wczoraj (14 lipca 2021 r.) UE przedstawiła pakiet zmian legislacyjnych Fit for 55. Pakiet dotyczy zmian natury legislacyjnej z obszaru polityki energetycznej i klimatycznej. Celem jest osiągnięcie przez państwa członkowskie redukcji emisji o 55% w porównaniu z rokiem 1990. Wśród wielu propozycji jest m.in. nowelizacja European Tax Directive (ETD).