Walne Zgromadzenie Liquid Gas Europe

23 maja 2019 r. w Brukseli odbyło się 30 Walne Zgromadzenie Liquid Gas Europe (LGE). POGP reprezentowana była przez Dyrektora Andrzeja Olechowskiego.

Wybrano nowe władze LGE. Nowym Prezydentem została Pani Esther Busscher. Andrzej Olechowski w trakcie spotkania przedstawił krótką charakterystykę polskiego rynku LPG w 2018 r.

Kolejne Walne Zgromadzenie odbędzie się 21 listopada 2019. Ponadto poinformowano, że w 2020 r. Europejski Kongres LPG zostanie zorganizowany w dn. 27-28 maja w Barcelonie.