Webinar LGE nt. bio LPG

23 lutego 2021 r. odbył się webinar zorganizowany przed LGE „BioLPG: A Renewable Pathway Towards 2050„. Na wydarzenie zarejestrowało się ponad 400 uczestników. Głównymi analizowanymi tematami była m.in.:

  • różnica między konwencjonalnym LPG a bio LPG,
  • rola bio LPG w dekarbonizacji sektora komunalnego i transportowego,
  • ścieżka dla rozwoju bio LPG w Europie.

Link do dokumentu: https://tiny.pl/rl2rr