XVII Spotkanie branży paliwowej – Polski rynek LPG – Gdańsk