Zapasy – projekt ustawy o zmianie ustawy

Do 8.06.2018 r. można składać uwagi do Projektu ustawy o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym.

Link do projektu: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12311851

Leave a Reply