AKTUALNOŚCI
V edycja Międzynarodowej Konferencji LPG

6 kwietnia 2017 r. po raz piąty odbędzie się Międzynarodowa Konferencja LPG – Wyjątkowa Energia. 


więcej2017- akcyza na LPG bez zmian.

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów stawki  akcyzy  na LPG autogaz w roku 2017 bez zmian.więcejRozporządzenie Ministra Energii z dnia 15 grudnia 2016 r.

15.12.2016 r.  Opublikowano rozporządzenie Ministra Energii w  sprawie wykazów (koncesje i podmioty przywożące).


więcejNowy projekt Ministerstwa Energii ws. wykazu.

W dniu 7 grudnia br. Ministerstwo Energii opublikowało nowy projekt rozporządzenia w  sprawie wykazu produktów ( koncesje i przywóz).


więcejOpłaty paliwowe w 2017 r.

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa podało stawki opłat paliwowych na 2017 rok.


więcejKoncesje - projekt rozporządzenia ME ws. wykazu

W dniu 17 października 2016 r. ukazał się projekt rozporządzenia ME w sprawie szczegółowego wykazu paliw ciekłych, których wytwarzanie, magazynowanie lub przeładunek, przesyłanie lub dystrybucja, obrót, w tym obrót z zagranicą, wymaga koncesji oraz których przywóz wymaga wpisu do rejestru podmiotów przywożących.


więcejKampania społeczna w zakresie bezpiecznej eksploatacji butli LPG

Urząd Dozoru Technicznego wraz z partnerami społecznymi: Polską Organizacją Gazu Płynnego, Polską Organizacją Przemysłu i Handlu Naftowego oraz Polską Izbą Paliw Płynnych - realizuje kampanię edukacyjną, której celem jest budowanie wiedzy na temat bezpiecznej eksploatacji butli LPG, w szczególności właściwego sposobu przyłączenia butli LPG oraz metod sprawdzania szczelności przyłączenia.


więcejKomunikat URE: "Najbliższy termin złożenia wniosków o zmianę koncesji WPC lub OPZ"

1 październia 2016 roku - najpóźniejszy termin złożenia wniosku o zmianę koncesji WPC lub OPZ.


więcejKonsumpcja gazu skroplonego LPG w I półroczu 2016 roku

W stosunku do I półrocza 2015 r. nastąpił wzrost globalnej sprzedaży LPG o 3,9%.

 

Korzystne relacje cenowe LPG w stosunku do cen paliw tradycyjnych, oraz ogólna sytuacja gospodarcza przyczyniły się do utrzymania tendencji wzrostowej w tym segmencie rynku, a tym samym w odniesieniu do całego rynku. Brak dotychczas danych o strukturze segmentowej, ale należy sądzić, że wzrost sprzedaży nastąpił  w segmencie autogazu

Warto przypomnieć, że autogaz stanowił 75,3% całości sprzedaży w 2015 roku. 


więcejPrezydent Andrzej Duda podpisał ustawę - Prawo energetyczne

W dniu 26 lipca 2016 r. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw.


więcejKALENDARZ

2017-10-03 30-te Światowe Forum LPG
zobacz cały kalendarz


LPG, to proste - gazeo.tv