AKTUALNOŚCI
Konsumpcja gazu skroplonego LPG w I półroczu 2016 roku

W stosunku do I półrocza 2015 r. nastąpił wzrost globalnej sprzedaży LPG o 3,9%.

 

Korzystne relacje cenowe LPG w stosunku do cen paliw tradycyjnych, oraz ogólna sytuacja gospodarcza przyczyniły się do utrzymania tendencji wzrostowej w tym segmencie rynku, a tym samym w odniesieniu do całego rynku. Brak dotychczas danych o strukturze segmentowej, ale należy sądzić, że wzrost sprzedaży nastąpił  w segmencie autogazu

Warto przypomnieć, że autogaz stanowił 75,3% całości sprzedaży w 2015 roku. 


więcejPrezydent Andrzej Duda podpisał ustawę - Prawo energetyczne

W dniu 26 lipca 2016 r. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw.


więcejPakiet paliwowy - publikacja w Dzienniku Ustaw

Ustawa wprowadzająca pakiet paliwowy została w dniu 19 lipca 2016 r. podpisana przez Prezydenta i opublikowana w Dzienniku Ustaw.

Wchodzi ona w życie od 1 sierpnia 2016 r.


więcejPoselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczne

W dniu 6 lipca 2016 roku Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa zakończyła prace nad poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczne.


więcejProjekt ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej

Na stronie RCL pojawił się projekt ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej.


więcejProjekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym, ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo Energetyczne

Na stronie RCL pojawił się projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym, ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo Energetyczne.


więcejBezpieczna eksploatacja butli z gazem płynnym LPG

W dniu 12 maja 2016 roku w Warszawie podpisano List Intencyjny pomiędzy Polską Organizacją Gazu Płynnego, a Urządem Dozoru Technicznego w sprawie współpracy w ramach kampanii edukacyjnej, której celem jest budowanie wiedzy na temat bezpiecznej eksploatacji butli z gazem płynnym LPG.


więcejPakiet paliwowy MF

W dniu 6 maja 2016 roku został opublikowany projekt zmian ustawy o akcyzie, ustawy o VAT i prawa energetycznego, wprowadzający m.in. wiele zmian w zakresie zasad systemu poboru VAT np. przy nabyciach paliw z UE czy procesu koncesjonowania.


więcejKongres ULPGA 2016

W dniach 19 - 20 maja 2016 roku w hotelu Ramada Encore w Kijowie odbędzie się kongres Ukraińskiej Organizacji Gazu Płynnego (ULPGA).


więcejRozporządzenie unijne GAR (urządzenia spalające paliwa gazowe)

Zostało opublikowane rozporządzenie unijne GAR (urządzenia spalające paliwa gazowe), które za ok. 2 lata zastąpi aktualnie obowiązującą dyrektywę GAD dotyczącą tych urządzeń.


więcejKALENDARZ

2016-10-05 Stacja i Biznes Przyszłości
2016-10-11 LPG Ukraine 2016
2016-11-15 29 Światowe Forum Gazu LPG & Kongres AEGPL 2016
2016-12-05 Argus European LPG Markets 2016
zobacz cały kalendarz


LPG, to proste - gazeo.tv